Ranking First Name Contest ID Points
1 Sheldon 40 433.70
2 Ray 50 343.20
3 Ron 18 306.40
4 Ron 46 301.30
5 Len 26 287.20
6 Andy 28 286.30
7 Heather 14 285.00
8 Matthew 48 282.00
9 Jeff 10 280.90
10 Pete 62 267.00
11 Susan 36 262.80
12 Jason 52 246.30
13 Jeff 24 240.00
14 Harry 38 237.90
15 Wayne 12 229.70
16 Peter 76 227.30
17 Guy 34 226.10
18 Melanie 22 221.40
19 Chris 66 218.60
20 Mark 54 213.70
21 Doug 16 206.90
22 Jose Sr 60 193.20
23 Troy 20 189.80
24 Ryan 56 173.30
25 Derry 74 165.40
26 Jose Jr 64 164.60
27 Leola 80 161.00
28 Nolan 32 155.30
29 Wally 44 145.20
30 Ed 70 142.00
31 Minnie 42 139.00
32 Kaiden 72 126.10
33 Alfonso 78 69.60
34 Mark 84 54.30
35 Otilio 82 45.40
36 Doug 68 38.40
37 Anton 58 23.20
38 Alan 30 15.70